X
X

JavaScript Atama Operatörleri

AnasayfaYazılarJAVASCRİPT - AJAXJavaScript Atama Operatörleri

JavaScript Atama Operatörleri

Javascript atama operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılır.

OPERATÖR

OPERATÖR ÖRNEK

SONUÇ

=

a = b

a = b

+=

a += b

a = a + b

-=

a -= b

a = a - b

*=

a *= b

a = a * b

/=

a /= b

a = a / b

%=

a %= b

a = a % b

<<=

a <<= b

a = a << b

>>=

a >>= b

a = a >> b

&=

a &= b

a = a & b

^=

a ^= b

a = a ^ b

|=

a |= b

a = a | b

**=

a **= b

a = a ** b

 

Atama operatörlerinden eşittir ( = ) operatörü değişkene bir değer tanımlamak için kullanılır.

<script>

  var deger = 20;

  document.write(deger);

</script>

 

Topla ve tanımla operatörü ( += )  değişkene tanımlı değeri sonradan tanımlanan değer ile toplar.

 

<script>

  var deger = 5;

  deger += 20;

  document.write(deger);

</script>

 

Aynı şekilde diğer aritmetik operatörleri de siz deneyip sonuçlarını gözlemleyiniz. Atama operatörleri ile değişkene önceden verilen sayısal değeri daha sonrasında arttırabilir, eksiltebilir, bölebilir, çarpabilirsiniz ya da diğer aritmetik operatörlerin yapabildiklerini yapabilirsiniz

 

 


Top